Klanten
In 2007:
de Volkskrant. Wekelijkse column over
politieke economie.
Vrij Nederland. Wekelijkse column over
economie en statistiek.
In 2006 (onder meer):
de Volkskrant. Wekelijkse column over
politieke economie.
Vrij Nederland. Wekelijkse column over
economie en statistiek.
Buitenhof. Adviseur van de redactie.
Rijksacademie voor Financiën en
Economie, lezing over openbare financiën.
Ruimtelijk Planbureau, lezing over de
huizenmarkt.
Ministerie van Economische Zaken, lezing
over de arbeidsmakrt.
Ministerie van Financiën, lezing over
onderwijs.
Centraal Bureau voor de Statistiek, lezing
over het communiceren van statistische infrmatie.
APS, lezing over onderwijs.
CNV Onderwijsbond, leiden debat over
leiden debat over vergrijzing.
Flexservice, lezing over de arbeidsmarkt.
AWVN, lezing over de arbeidsmarkt.
Ministerie van Binnenlandse Zaken, lezing
over de publieke sector.
Gemeente Amstelveen, lezing over het
gebruik van benchmarks.
Pro deo:
Lid van het "panel" van de Sociale Agenda,
een multimediaal project van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, TSS en de Volkskrant
In 2005 (onder meer):
de Volkskrant. Wekelijkse column over
politieke economie.
Vrij Nederland. Wekelijkse column over
economie en statistiek.
Buitenhof. Adviseur van de redactie
Ketennetwerk. Lezing op het symposium
Praktische Keteninformatisering over de Economie van het Doen.
Netwerk Nieuw Onderwijs. Lezing en
discussie over de Economie van het Onderwijs.
Rijksacademie voor FinanciŽn en
Economie. Deelname aan het economendebat op de IOFEZ-dag.
KPMG. Co-referent op een Ronde
Tafelbijeenkomst voor een Haags ministerie
Flexservice. Lezing op het Flexforum, de
halfjaarlijkse klantendag. Titel: Spoelt de derde flexibiliseringsgolf de flexmarkt weg?
Pro deo:
Lid van het "panel" van de Sociale Agenda,
een multimediaal project van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, TSS en de Volkskrant